en / ua / ru
  • Корпоративний або функціональний аудит
  • Дослідження ринку
  • Проведення мозкового штурму Топ-команди
  • Розробка стратегії та планування діяльності

Коли потрібно вирішити стратегічне завдання, ми першою справою рекомендуємо проведення Аудиту - коротко, це структурований огляд ситуації в тих областях бізнесу, які вимагають уваги, наприклад Маркетинг, Продажі, Торговий маркетинг, дистриб’юція, організаційна структура, бізнес процеси. Часто, звіт з аудиту може включати в себе гіпотезу про суть проблеми і шляхи її вирішення.

На підставі результатів аудиту, можливо буде необхідно провести додаткові дослідження в зонах, де виявилася нестача важливих даних. Крім надання об'єктивного погляду на ситуацію, дослідження може підтвердити гіпотезу, викладену у звіті по Аудиту або надати новий набір инсайтів з проблеми. Досить часто, результати досліджень допомагають створити новий спосіб відстежування розвитку бізнесу / KPI (наприклад, показники здоров'я бренду, рівень задоволеності партерів, залученість персоналу до діяльності Організації і т.д.)

Ми переконані в тому, що правильно організований брейнторм членів Топ-команда є надзвичайно важливим інструментом керування компанією, який часто розкриває потенціал всередині організації, допомагає згуртувати керівництво. Consulting integrated. підготовляє структуру і модерує брейнсторм-сесії, і таким чином підводить менеджмент до народження нових ідей і покращення результатів бізнесу

На підставі висновків аудиту, досліджень і мозкових штурмів, а також нашого власного аналізу та ідей, ми розробляємо і пропонує Стратегію. Поосле її затвердження, документ зі Стратегія стає джерелом для планування активностей і розподілу ресурсів. Ми розробляємо як корпоративну стратегію розвитку бізнесу, так і вузько-функціональні стратегії - запуск продукту, вхід в новий ринок, стратегія бренду, торговго маркетингу, продажів, дистриб’юції, стратегія організаційного розвитку. За фактом затвердження Стратегії, ми розробляємо інструменти планування, які дозволяють керівникам і виконавцям у реалізації Стратегії протягом року. В інших випадках (наприклад, вихід на новий ринок або через обмеження ресурсів), ми надаємо послугу аутсорсингу окремих функцій Клієнта: Маркетингу, Торгового аркетінга, Відділ Збуту. В цьому випадку, ми беремо на себе роль виконавця розробленої Стратегії. (Комплексна реалізація - активне посилання)